[ragel-users] How to convert [#x2070-#x218F] to Ragel grammar?

Iñaki Baz Castillo ibc at aliax.net
Fri Nov 20 22:41:32 UTC 2009


El Viernes, 20 de Noviembre de 2009, Iñaki Baz Castillo escribió:
> 2) I don't see that script in 6.4 sources:
> 
> /usr/src/ragel-6.4$ ls -l contrib/
> total 36
> -rw-r--r-- 1 root root 8320 2009-07-08 02:03 Makefile
> -rw-r--r-- 1 ibc ibc  34 2009-04-05 00:06 Makefile.am
> -rw-r--r-- 1 ibc ibc 8280 2009-05-18 15:56 Makefile.in
> -rw-r--r-- 1 ibc ibc 1386 2009-04-04 23:56 ragel.m4
> -rw-r--r-- 1 ibc ibc  85 2009-04-04 23:56 ragel.make
> 

Ok, it exists in the trunk version:

 http://svn.complang.org/ragel/trunk/contrib/unicode2ragel.rb

-- 
Iñaki Baz Castillo <ibc at aliax.net>
More information about the ragel-users mailing list